Strid om prinsipper kan gi streikevår

Uenighet om pensjon og arbeidstid øker streikefaren, men duoen som innleder oppgjøret blir så å si alltid enige.