Settefiskprodusent må betale 2 millioner i bot

Politiet har ilagt Neptun Settefisk AS i Namsos en bot på 2 millioner kroner for omfattende miljøkriminalitet. I tillegg må selskapet tåle en inndragning på 1 million kroner.