Norge skjerper kontrollen ved grensene

Regjeringen vil stramme inn kontrollen langs grensen til Sverige for å redusere antall asylsøkere som kommer til Norge.