Kristiansen: - Ingen kommentar

— Jeg har ingen kommentarer. Dette var reaksjonen til ViggoKristiansen da førstelagmann Asbjørn Nes Hansen foreholdt ham denforklaring kameraten Jan Helge Andersen har gitt om drapene iBaneheia.