Lars E. Hanssen ble konstituert helsedirektør

En 51-åring med Stavanger-dialekt er inntil videre satt til å lede Statens helsetilsyn. Han oppfordrer ansatte i helsevesenet om å ta pasientene mer på alvor.