Innbyggerne vil bestemme kommunegrensene selv

De fleste vil ha frivillige kommunesammenslåinger, viser en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for Kommunal— og regionaldepartementet.