Senker renta på studielånet

Den flytende renta på studielån senkes til 5,9 prosent fra 1. april.