NRK skeptisk til EU-styrt forhåndsgodkjenning

NRK er skeptisk til — men må godta - en politisk forhåndsgodkjenning av planer om nye radio- og fjernsynskanaler eller andre nye tjenester.