Sykefraværet femdoblet

Egenmeldt sykefravær blant ansatte i Rogaland politidistrikt økte fra 1,5 prosent i 1. kvartal 2007 til hele 7 prosent i 1. kvartal 2008.