Stortinget vil bevilge penger til kjøttkontroll

Stortinget vil etter alt å dømme bevilge de midlene som er nødvendig for å sikre kontrollen av storfekjøtt.