Bondelaget krever storfe-stopp

Norges Bondelag krever at det blir satt i verk et umiddelbart importforbud av storfekjøtt fra land med påvist smitte av kugalskap.