Bøndene får svi

Et totalforbud mot kjøttbeinmel i kraftfôr vil gjøre fôret dyrere. Regningen blir veltet over på bøndene.