Har ingen medfølelse med offeret

Voldsmannen har ingen medfølelse med sitt offer. Når offeret er mishandlet og skadd så kraftig at vedkommende ikke er i stand til å røre seg, eller er død, da opplever voldsmannen total makt og kontroll.