Vil styre elever til fag

I dag setter elever opp tre grunnkurs-ønsker når de skal begynne i videregående. De har rett til å få ett av dem.