Mer sexfiksert ung reklame

Det er en økende tendens til seksualisering av barn og ungdom i reklamebildet. Fagfolk er betenkte over utviklingen.