Barneombud vil ha raskere straffereaksjon mot ungdom

Barneombud Trond Waage krever raskere straffereaksjoner mot ungdom. Han er redd for at sene straffereaksjoner mot unge lovbrytere skal ufarliggjøre lovbruddet.