Stor nedgang i antall asylsøkere til Norge

Færre utlendinger krysser Norges grenser for å søke om asyl. I første halvår i år gikk antall asylsøkere ned med 37 prosent i forhold til samme periode i fjor. Størst nedgang er det av asylsøkere fra Irak. Foreløpige tall viser at det kom 2.990 asylsøkere til Norge i første halvår i år. I samme periode i fjor var det registrert 4.722 asylsøkere. Omregnet i prosent er dette en nedgang på 37 prosent.