Spor etter middelalderen

Torget i Stavanger kan skjule spor fra tidlig middelalder. Arkeologene har gjort funn som kan være opptil 800 år gamle.