Sikkerhetsfunksjoner virker ikke

OSLO: Radaranlegg som skal overvåke plattformer virker ikke. Oljeselskaper slutter å ha beredskapsfartøyer ved plattformene. Myndighetene lar være å gripe inn mot beredskapsfartøyer som ikke er i forskriftsmessig stand.