Torget må ikke bli bare til pynt

Arkitekter og kunstnere har formet Torget og Vågen i 15 varianter. Hauge på Torget og Godal i Byen advarer mot at bare skjønnhet og fest får råde i et nytt årtusen. På bekostning av det daglige brød.