Store ulikheter for sosialklienter

Skillet i forskjells-Norge går ikke bare mellom opsjonsspekkede næringslivsledere og vanlige lønnsmottakere. Hvor du bor avgjør hvor mye du får i sosialhjelp.