Langeland spør om redningshelikoptrene

Usikkerheten omkring kapasiteten til de framtidige redningshelikoptrene blir tatt opp i Stortinget. Stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland (SV) ber justisminister Hanne Harlem (ap) besvare skriftlig om statsråden deler oppfatningen om at antallet nødstedte som heises opp i redningshelikoptrene, kan reduseres.