Foreslår nullgrense for bilførere

Trondheim byrett foreslår en lovendring som innebærer totalforbud mot å kjøre bil med ulovlige narkotiske stoffer i blodet. Ifølge forslaget skal det ikke være et like strengt forbud mot legemidler som er utskrevet av lege.