Kystvakten skal styrkes i Nordsjøen

Kystvakt-tjenesten i Nordsjøen skal fra 2002 for første gang styrkes med et større fartøy av Nordkapp-klassen på permanent basis .