Mer kontantstøtte til Oslo øst enn til vest

Befolkningen på Oslos østkant mottar langt mer kontantstøtte enn folk i Oslo vest.Tall fra trygdeetaten viser betydelige variasjoner mellom bydelene, skriver Dagsavisen.