Hermansen tilfreds med Telenor-resultatet

Telenor-konsernet oppnådde i første kvartal et resultat etter skatt på 606 millioner kroner, mot 340 millioner kroner i samme periode i fjor.