Sleipner-metall forvitret fortere enn normalt

Etterlatte og overlevende etter Sleipner-ulykken tror dårlig metall kan ha vært årsaken til at «Sleipner» ble ødelagt og sank så fort som den gjorde. Undersøkelser viser at aluminiumet har forvitret unormalt raskt på havbunnen.