Barnevernet trenger eksperthjelp

Barnevernet i små kommuner må få hjelp av ekspertteam i alvorlige saker, etter modell av politiets Kripos. Det mener Jarmund Veland ved Senter for atferdsforskning.