- Det er klart folk ringer oss når det står en kamel i rundkjøringa

Bilister i Stjørdal merket at Cirkus Arnardo var kommet til byen.