Helseforetakene brukte 912 millioner på konsulenter

Helseforetakene brukte over 900 millioner kroner på konsulenter i fjor. Siden 2005 har konsulentbruken kostet foretakene over 6 milliarder kroner.