• – For å ivareta politiets egen sikkerhet og evne til rask innsats, har Justis- og beredskapsdepartementet samtykket til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell, sier justisminister Anders Anundsen. Torstein Bøe / NTB scanpix

Anundsen sier ja til bevæpning av politiet

Justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) gir samtykke til bevæpning av politiets uniformerte innsatspersonell i inntil fire uker som følge av trusselvurderingen.