Ni av ti med lymfekreft overlever sykdommen

For 25 år siden døde sju av ti som fikk lymfekreft. I dag overlever nesten 90 prosent av dem som får diagnosen.