70.000 barn i Norge lever under fattigdomsgrensen

Hvert 14. barn i Norge i alderen 0-18 år lever i fattigdom, viser en ny rapport om helse og levekår som er utarbeidet ved Statens institutt for folkehelse.