Gardermokommisjon gransker dødsfall

Kommisjonen som gransker alle sider ved Gardermo-utbyggingen, vil se nærmere på omstendighetene rundt sivilingeniør Jan F. Wiborgs død i 1994.