Stortinget kan bli utvidet

Stortinget kan bli utvidet med fire representanter, til 169. Samtidig skal antall utjevningsmandater øke fra dagens åtte til 19, og hvert fylke skal være sikret et utjevningsmandat hver. Dette er ett av forslagene til endringer i grunnloven som blir innlevert torsdag.