Norges omdømme er styrket internasjonalt

Nordmenn blir oppfattet som ærlige, dyktige og hardtarbeidende i en fersk omdømmeundersøkelse. Norge som land har det 13. beste omdømmet av de 50 landene som har deltatt.