Stjeler for 230 millioner under julehandel

Nordmenn på julehandel stjeler for rundt 230 millioner kroner i desember, viser tall fra Handelens— og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).