Regjeringen får støtte

Regjeringen får bred støtte i Stortinget for forslagene om delprivatisering av Statoil og salg av SDØE-an