Regjeringen vil sørge for trygge hjem til alle

Flere utleieboliger og et hjelpeapparat som samarbeider bedre skal gi fattige familier, flyktninger og rusmisbrukere trygge hjem.