• Flertallet av Sps valgkomite ønsker å ha med Anne Beate Tvinnereim som nestleder.

Senterpartiets valgkomité delt om nestledere

Flertallet i Sps valgkomité vil ha Anne Beate Tvinnereim og Janne Sjelmo Nordås som nestledere. Mindretallet ønsker Ola Borten Moe og Tvinnereim. Trygve Slagsvold Vedum foreslås som leder.