Millioner til rusfrie utesteder

Rusmiddeldirektoratet har nå fordelt midlene som i år er satt av til etablering og modernisering av alkoholfrie serverings— og overnattingssteder. Fire millioner kroner ble fordelt til 26 søkere.