Mindre surt, bedre hekking

Data fra en måleflate i Lund kommune i Dalane gir økt tro på at naturen friskner raskere til enn antatt etter årtier med sur nedbør.