NSB kartlegger asbestofre

Samtlige ansatte og pensjonerte i NSB ogJernbaneverket har deltatt i en stor undersøkelse for å kartleggeasbestskader. Hensikten er å hjelpe ofrene slik at de fårerstatning.