Begrenset innsyn i offentligesøkerlister

Søkere til offentlige stillinger kan fåmuligheten til å reservere seg mot at navnetoffentliggjøres.