• nav.jpg

Nav får refs for vanskelige skjemaer og brev

Kompliserte skjemaer og brev gjør brukerne usikre og fører til unødvendig mange henvendelser til Nav-kontorene, fastslår et ekspertutvalg.