Bøter dekker ikke miljøkostnader

Økokrim synes miljøvernmyndighetene kan anmelde flere utslippssaker: