Utvalg vil senke aldersgrense for utdanningsstøtte

Unge voksne skal ikke gå på sosialstøtte, men må få hjelp å ta videregående, mener ekspertene i Nav-utvalget.