Høyre: Har sviktet grovt i behandling og oppfølging av varsler og beklager overfor varslerne

I en pressemelding sendt ut fredag innrømmer Høyre svikt i oppfølgingen av varsler og at de ikke har tatt grundig nok tak i varsler. Det har også kommet inn flere varsler etter at Kristian Tonning Riise trakk seg som Unge-Høyre-leder.

Kristian Tonning Riise.
 • Tommas Torgersen Skretting
  Leder Lokal, Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Her er pressemeldingen fra Høyre:

«Natt til torsdag ble det kjent at Kristian Tonning Riise trakk seg som Unge Høyre-leder. Det skjedde som en direkte konsekvens av samtaler med hans eget sentralstyre, Unge Høyres generalsekretær Maria Barstad Sanner og Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset om hans upassende oppførsel over tid.

Senhøsten 2017 tok Unge Høyres generalsekretær kontakt med Høyres generalsekretær med bekymringer om Tonning Riises oppførsel. Dette resulterte i flere samtaler over tid med Tonning Riise. Dessverre var han ikke åpen og ærlig overfor oss fra starten. Gjennom samtalene ble det etter hvert klart at det var uholdbart at han fortsatte som leder, og Tonning Riise tok konsekvensene av det. Tonning Riise valgte selv å publisere nyheten om at han trakk seg, på sin Facebook-side.

Les også

Aftenposten: Fylkeslag i Unge Høyre satte i verk tiltak mot Tonning Riise

På det tidspunktet samtalene ble gjennomført var Barstad Sanner og Aarset kjent med bekymringsmeldinger mot Tonning Riise, men ikke med konkrete varslingssaker. Da vi innledningsvis i denne saken gjorde et skille mellom bekymringsmeldinger og varsler, var det fordi vi hadde fått informasjon om Tonning Riises upassende oppførsel som var av generell karakter. Dette handlet om alkohol, pågående sjekking og relasjoner til jenter der det var vesentlig ubalanse i alder og posisjon. Generalsekretærene var ikke kjent med konkrete varsel knyttet til enkeltpersoner som hadde opplevd seksuell trakassering. Dermed var det heller ingen konkrete saker som kunne følges opp videre. Det var likevel klart at Tonning Riises oppførsel over tid hadde vært av en slik karakter at han ble anbefalt å trekke seg som leder.

Etter at Tonning Riise annonserte sin avgang, kom det raskt frem opplysninger som gjorde det klart at det var feil at det ikke var kommet varsler tidligere. Organisasjonen har sviktet grovt i behandlingen og oppfølgingen av tidligere innkomne varsler. Dette beklager vi på det sterkeste overfor varslerne. Det er også tydelig at Tonning Riise ikke har vært ærlig nok om sin egen atferd. Det gjøres nå en fullstendig gjennomgang av hva som har sviktet i samråd med tidligere generalsekretærer i Unge Høyre. Vi vil snu hver stein og iverksette tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Les også

Unge Høyre fikk minst tre varsler om Kristian Tonning Riise

Unge Høyre har allerede konkludert med følgende nye tiltak:

– Det utarbeides en dreiebok for håndtering av varsler, som skal være tilgjengelig på nettsidene.

– Det innføres totalforbud mot alkohol på UH-arrangementer på ubestemt tid.

– Det etableres to varslingskontakter utenfor Unge Høyres Landsforbund, slik at varslere kan ta kontakt med andre enn tillitsvalgte og generalsekretæren i Unge Høyre dersom de ikke er komfortable med det.

– Det etableres en varslingslogg med tidligere saker som alle nye generalsekretærer får når de tiltrer.

– Det innføres regel om at moderpartiet alltid skal informeres om varsler i Unge Høyre

– Unge Høyre vil i samråd med Høyre jobbe med nye tiltak utover disse.

Basert på det vi vet så langt, har man sviktet, ikke bare i å følge opp varsler, men også i å ta grundig nok tak i Tonning Riises oppførsel basert på bekymringsmeldinger. Det er også en erkjennelse at flere, inkludert politisk ledelse og de generalsekretærer i Unge Høyre under den tiden Tonning Riise har hatt sentrale verv i UHL, har konfrontert ham med oppførselen hans, men at det ikke har ført til en nødvendig varig endring i atferden hans. Det vitner om behov både for enda klarere retningslinjer, men ikke minst behov for en mye sterkere kultur for at personer som utviser en uønsket oppførsel blir satt skikkelig på plass og at det får konsekvenser for dem. Både nåværende og tidligere ledelse i Unge Høyre erkjenner og beklager dette.

Les også

Solberg forberedt på flere varsler

Både varslingssaker vi har sviktet i å fange opp tidligere og nye varslingssaker gås nå grundig gjennom, og vi følger opp hvert enkelt varsel grundig. Av hensyn til at varslerne skal oppleve en ryddig prosess og for å ikke skape en høyere terskel for nye varsler, går vi ikke ut med detaljer utover at det er snakk om varsler som både angår Tonning-Riise og andre i Unge Høyre. Per nå har det kommet inn 7 varslingssaker etter at Riise varslet sin avgang.

Vi oppfordrer alle som har varsler om å henvende seg til oss, enten om egne opplevelser eller på vegne av andre. Vi lover full anonymitet. Høyre vil bidra med hjelp og bistand til de som tar kontakt.»

Bekymringsmeldinger fra 2013

Fredag klokken 15.00 holdt Høyre pressekonferanse om Tonning Riises avgang. Der fortalte generalsekretær i Høyre John Ragnar Aarset at han først fikk bekymringsmelding om Tonning Riises oppførsel i november, og går hardt ut mot den tidligere Høyre-lederen.

Han retter blant annet kritikk mot at Tonning Riise ikke har fortalt om alt rundt sin oppførsel, og han syns det er leit at organisasjonen og partiene ikke har tatt bekymringsmeldingene på alvor.

Det skal være bekymringsmeldinger om Tonning Riise fra 2013 og frem i tid. Tonning Riise tok over som leder i Unge Høyre i 2014.

– Nå må vi prøve å nøste opp i alle hendelser, både de som har gitt direkte varsel og det en mener skal være forsøkt varslet tidligere.

– Hva skjer med jentene som har varslet?, ble det lurt på fra salen.

– De blir kontaktet, og vi vil ha møter og samtaler med de og lytte til deres historier.

På spørsmål om han hadde hørt rykter om Tonning Riises oppførsel tidligere var svaret avkreftende.

Aarset sier andre får vurdere om han bør fortsette som generalsekretær i Høyre.

Les også

 1. Unge Høyre-leder trekker seg

Publisert:
 1. Seksuell trakassering
 2. Unge Høyre
 3. Høyre (H)
 4. Kristian Tonning Riise

Mest lest akkurat nå

 1. Dette er de nye omikron-tiltakene

 2. Vikings keeper dagen der­på: – Det så ikke bra ut. Jeg burde holdt meg på beina

 3. Er det penger å spare på å senke tempe­raturen om natten? Ikke gjør denne varme­pumpe-tabben

 4. Aslak tjener 450 millioner på salg av mølle

 5. Vaksineringen tilbake til Forum Expo

 6. 10 grunner til at strømprisen vil være skyhøy i mange år