Seks dømt for menneskehandel

Seks rumenere er i Bergen tingrett dømt for grov menneskehandel.