Sprikende Ap-råd om Lofoten

Bare i et fåtall av fylkeslagene i Arbeiderpartiet er det full enighet om at havområdene utenfor Lofoten bør konsekvensutredes med tanke på oljevirksomhet.